Έξυπνες Πόλεις

Έξυπνες Πόλεις

Οι διαρκείς εξελίξεις στον κόσμο του IoT (Internet of Things / δηλαδή των διασυνδεμένων συσκευών στο διαδίκτυο) είναι αναμφίβολα μια ελπίδα για δημιουργία νέων ευκαιριών και για πιο αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Τα  οφέλη είναι πολλαπλά για μεγάλη πλήθη τελικών χρηστών καθώς και για  εταιρείες και οργανισμούς (ακόμα και δημοσίου) που δραστηριοποιούνται σε κάθετες αγορές .

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ;

Το IoT εκτιμάται ότι θα έχει ετήσια οικονομική επίδραση περί των 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις πόλεις έως το 2025. Εσείς τι κάνετε για να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία;

Η ανακάλυψη του IoT μπορεί να υιοθετηθεί από τους Δήμους και άλλους Κυβερνητικούς (ή μη) φορείς όπως μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες οντότητες που ασχολούνται συνεχώς με την κοινότητα ή τον πληθυσμό.

Μερικά οφέλη:

  • Βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής με σχεδιασμό για περαιτέρω κλιμάκωση της
  • Βελτίωση στις δημόσιες μεταφορές
  • Ασφάλεια στου πολίτες με επιστροφή αφοσίωσης προς την κοινότητά τους / πόλη τους

 

  • Επωφεληθείτε από τις επιλογές παρακολούθησης της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων για να μειώσετε τις δαπάνες και να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη
  • Παράλληλα δημιουργείστε πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες μέσω «έξυπνων εφαρμογών»

 

Ελέγξτε τις νέες πλατφόρμες μας και χρησιμοποιήστε τις ως όχημα για να μπείτε στη νέα εποχή της “έξυπνης πόλης»:

– Κεντρική πλατφόρμα ενοποίησης συστημάτων (όπως parking, οδοφωτισμού κλπ) διαφορετικών πρωτοκόλλων και τεχνολογιών

– Κεντρική πλατφόρμα-mobile εφαρμογή για χρήση από τον πολίτη

– Σύστημα παρακολούθησης ενεργειακών πόρων NestEye

-Gaia Platform (IoT για κάθε μέτρηση περιβαλλοντολογικών μεγεθών) και απεικόνιση ακόμα και στο κινητό

-INSITE Κεντρικοποιημένη Διαχείριση υπηρεσιών στο πεδίο με τη χρήση και κινητού

– City Pass για κεντρικοποιημένη και ενοποιημένη εμπορική εκμετάλλευση προσφερόμενων υπηρεσιών και εκδηλώσεων ενός δήμου με τη χρήση και κινητού

– Σύστημα διαχείρισης της γνώσης – πληροφορίας (Knowledge Management)

 

Τέλος, όσον αφορά τις απαιτήσεις ολοκλήρωσης – ενοποίησης, η Everit και οι συνεργάτες της εξειδικεύονται στο integration με διάφορα πρωτόκολλα, εφαρμογές και πλατφόρμες. H ενοποίηση αποτελεί όρο “must” – προαπαιτούμενο στη συνεχή προσπάθεια των οργανισμών για να καταφέρουν τη συνεργασία των συστημάτων τους. Μόνο έτσι θα υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών. Μια σύγχρονη επιχείρηση έτσι και ένας «έξυπνος δήμος» ή μια «έξυπνη πόλη», πρέπει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο λειτουργιών, για να επιτύχει μια σειρά από οφέλη που θα απολαμβάνουν οι πολίτες.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε ;

Για επιπλέον πληροφορίες, τυχόν απορίες ή σχόλια είμαστε στη διάθεση σας.

Είναι η πόλη σου έτοιμη για έναν πιο "έξυπνο" τρόπο ζωής ;