Λύσεις Πληροφορικής

Λύσεις Πληροφορικής

Η Everit, με μηχανικούς και συνεργάτες από το πεδίο της πληροφορικής, σχεδιάζει και υλοποιεί μοντέρνες ολοκληρωμένες λύσεις που βελτιστοποιούν τις τεχνολογικές υποδομές των πελατών μας. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Δικτυακή υποδομή – Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση της δικτυακής υποδομής των επιχειρήσεων από απλή καλωδίωση μέχρι υψηλών απαιτήσεων δικτυακές εγκαταστάσεις, ενσύρματες ή ασύρματες.
  • Σύστημα Monitoring και Alarming – Ολοκληρωμένη πλατφόρμα που μπορεί να παρακολουθεί το σύνολο των συστημάτων και υποδομών μίας επιχείρησης (hardware, software, εξωτερικές συνθήκες κλπ.) και να ενημερώνει με ειδοποιήσεις και συναγερμούς όταν κάτι παρουσιάζει μη κανονική λειτουργία.
  • Ασφάλεια ΙΤ – Λύσεις firewall αλλά και πιστοποιήσεις της ασφάλειας των πληροφοριακών υποδομών
  • Power Protection Solutions – Από UPS και μπαταρίες μέχρι ενεργειακές μελέτες και εγκαταστάσεις
  • Virtualization – Αναγνωρίζοντας τη σημαντική τάση να αντικαθίστανται πολλαπλές υποδομές hardware από εικονικούς servers που χρησιμοποιούν τεχνολογία virtualization, η Everit σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που μειώνουν τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης και βελτιστοποιούν τη λειτουργία των πληροφοριακών υποδομών.
  • Disaster Recovery – Για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας μίας επιχείρησης, ακόμα και σε περίπτωση σημαντικής φυσικής καταστροφής είτε με φυσικές εγκαταστάσεις είτε σε cloud υποδομή.
Πως μπορούμε να βοηθήσουμε ;

Για επιπλέον πληροφορίες, τυχόν απορίες ή σχόλια είμαστε στη διάθεση σας.