Ξενοδοχεία & Τουρισμός

Ξενοδοχεία & Τουρισμός

Η βιομηχανία του τουρισμού σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος σε όλες τις μορφές του (Ξενοδοχεία, Μαρίνες, Βίλλες, Καταλύματα και άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα ή και έμμεσα με τουρισμό).

Ωστόσο, ενώ οι αγορές εξελίσσονται και ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται γίνεται ακόμα πιο απαραίτητη ή και επιτακτική. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες, μπορούν να ενισχύσουν την αφοσίωση και ταυτόχρονα να απλοποιήσουν ή και να ενοποιήσουν τις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες.

Η Everit είναι ο συνεργάτης σας με ένα portfolio λύσεων κατάλληλων για τον κλάδο του τουρισμού, οι οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να προσαρμοστεί και εκμεταλλευτεί τις νέες αλλαγές της ψηφιοποιημένης εποχής.

  • WiFi με εξαιρετικές επιδόσεις στην παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους επισκέπτες σας τόσο στο Public WiFi όσο και στην μοντέρνα και ασφαλή πρόσβαση στο INROOM WiFi που παρέχεται σε κάθε δωμάτιο ιδιωτικά.
  • Παράλληλη χρήση του WiFi Captive Portal για ακόμα πιο παραγωγικές εκστρατείες μάρκετινγκ και αποδοχή των όρων χρήσης του διαδικτύου (εντός του ξενοδοχείου) ώστε να διασφαλίζεστε από τυχόν παράνομη χρήση από κακόβουλους χρήστες.
  • Πλατφόρμα εφαρμογών για κινητά – One Appy για επικοινωνία με τους επισκέπτες και πολλές άλλες λειτουργίες (παραγγελίες προϊόντων, κρατήσεις υπηρεσιών, feedback για παρεχόμενες υπηρεσίες, περιεχόμενο σε απεριόριστες γλώσσες κ.α.)
  • IP TV και IP τηλεφωνία
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών μέχρι και μέσα στο δωμάτιο με ειδικό εξοπλισμό που διασφαλίζει υψηλές ταχύτητες Internet, υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών με 1 καλώδιο, εξοικονόμηση ενέργειας, μειωμένες ανάγκες ψύξης εξοπλισμού στο computer room, κεντρικοποιημένη διαχείριση  και εποπτεία λιγότερων σημείων ενεργού και παθητικού εξοπλισμού (switches) κ.α.

είναι από τις πιο σημαντικές λύσεις που προσδίδουν ήδη προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται και έχουν επενδύσει στη βιομηχανία του Τουρισμού διασφαλίζοντας και τηρώντας παράλληλα τους κανονισμούς GDRP

Η Everit είναι επίσης έτοιμη να σας παράσχει και ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε ;

Για επιπλέον πληροφορίες, τυχόν απορίες ή σχόλια είμαστε στη διάθεση σας.

Σας ενδιαφέρει κάποια λύση από τον τομέα του Τουρισμού?